Tuesday, July 13, 2010

Stad Nr. 6 - Klokkargarden

Fritida blei brukt i dette området. Ulike former for aktivitet.

Betydning for meg: Betyr kameratskap, samhald og utvikling av kreative tider.

No comments:

Post a Comment

 
© Transplant 2010