Tuesday, July 13, 2010

Stad Nr. 16 - Trudvang

Teaterframsyningar, deltaking i teater/ skjetsjar. Dansefestar. Vore med i styret; opplæring i organisering. Dugnad. Foreldra mine møttest her.....

Betydning for meg: Sosialt samvær. Mange gode kjensler i møte mellom menneske. Den gode kjensla av å kunne meistre dans, sceneopptreden.m.m.

No comments:

Post a Comment

 
© Transplant 2010