Thursday, July 15, 2010

Day 2 - Identifying climatic qualities of Dale

Den 14/7 organiserte Transplant ein workshop med den danske samtidskunstnaren Charlotte Grum. Målet med workshopen var å identifisere nokon av dei klimatiske kvalitetane som er i Dale og skape eit visuelt uttrykk for dei. 7 innbyggare deltok, 6 var gjengangare frå gårsdagens workshop.
Om formiddagen teikna deltakarane inn på eit kort ei rute dei ofte går igjennom byen og dei markerte dei klimatiske kvalitetane dei opplever undervegs om sommeren. Det blei laga ein felles rute som inkluderte dei fleste klimatiske kvalitetane og denne ruta blei gått på ettermiddagen så deltakarane på eigen kropp kunne sanse kvalitetane på stadane. Dessutan valgte dei kvar ein klimatisk kvalitet som dei dokumenterte med kamera undervegs. Resultatet er individuelle visualiseringar t.d. av kvaliteten kald, fuktig eller open.
Workshopen viser at opplevinga av klimatiske kvalitetar er høgst individuel og kontekstavhengig. Mørket på den ”Gamle veg/ Tross” blei for eksempel oppfatta som noko behagelig og beskyttande i motsettning til mørket på Coop hjørnet, mot Fjalerhuset.

Kart

1. Kaia

Varmt
Fuktig
Vindfullt
Lyst
Open

2. Skofabrikken

Fuktig
Vindfullt
Open

3. Tross / Brua

Fuktig
Vindfullt
Lyst
Open

4. Tross / Kristofferbua

Kaldt
Varmt
Tørt
Vindfullt
Vindstille
Lyst
Open

5. Den gamle veg / Tross

Vindstille
Mørkt
Lukka
Trygt
Idyllisk

6. Esso / Krysset

Kaldt
Fuktig
Vindfullt
Vindstille
Mørkt
Open

7. Sentrum / Krysset

Varmt
Tørt
Vindstille
Lyst
Open

8. Kyrkya

Varmt
Fuktig
Vindfullt
Vindstille
Lyst
Open
Lukka

9. Arntz-huset

Varmt
Vindstille
Lukka

10. Brua / Øyra

Kaldt
Fuktig
Vindfullt
Lyst
Open

11. Øyra

Kaldt
Varmt
Tørt
Vindfullt
Vindstille
Lyst
Open

12. Hjørnet Coop mot Fjalerhuset

Kaldt
Fuktig
Vindfullt
Mørkt

13. Mellom Bakkeri og Senteret

Kaldt
Fuktig
Mørkt
Lukka

14. Fjalerhuset

Varmt
Fuktig
Vindfullt
Vindstille
Lyst
Open

Wednesday, July 14, 2010

15. Transplant

Varmt
Vindfullt
Vindstille
Lyst
Open

Day 1 - Emotional mapping of Dale

Den 13/07 organiserte Transplant ein workshop med samtidskunstnaren Charlotte Grum. Målet med workshopen var å samle og veve saman dei eldste sine relasjonar til bygda.
10 innbyggare deltok, alle med lang livserfaring ifrå Dale.
I løpet av dagen blei personlege historier utveksla om tettstaden Dale.
Workshopen vil resultere i ein alternativ forståing av erfarne og skjulte kvalitetar i Dale. Workshopen kan sjåast som grunnarbeidet, der ein nyttar ei gruppe innbyggarar til å utforske og få fram subjektive synsvinklar, for framtidig tettstadsutvikling.

Tuesday, July 13, 2010

Kart

Stad Nr. 1 - Yksnebjør/ Økenberg

Yksnebjør/bondegard, der vaks eg opp i ei anna tid, får krigens tid og utover, saman med foreldre og fire sysken i det felles arbeid for å skaffe det nødvendige til livets opphald. Men det var energi att til leik i fritid både til lands og til vanns.

Betydning for meg: Garden, Dale, Dalsfjorden med sine varierande landskapsformer gjorde det naturleg for meg etter realfagstudiene i Bergen i 60- åra å vende tilbake til Dale som lærar og sauebonde.

Stad Nr. 2 - Tross/ Gamle Vona- løa

Som smågut var dette staden alle ungane i nærmiljøet kom saman til alt slags spel (spel som mange var veldig varierte, "slå på kjeppen", "konken", mange ballspel(sjølvsagt også fotball).ect.

Betydning for meg: Når eg går forbi Tross idag går tankane lett tilbake til den felles leik på Tross. Det var der eg sat ein varm 8.mai 1945 då ein mann kom springande med ein radio og sa at krigen var slutt!

Stad Nr. 4 - Kristofferhuset

Bustad frå 0-13 år. Spennande oppvekstmiljø med ulike typar næringsliv i nærleiken og eit stort privat bibliotek i første etasje, der mitt vitebegjær blei tilfredsstilt.

Betydning for meg: Oppvekststaden bevisstgjorde meg om seinare yrkesval og utdanningsveg. Ga meg eit innblikk i det sosiale liv i bygda.

Stad Nr. 5 - Kristofferbua

Far min sin arbeidsplass og min første arbeidsplass. Ga meg innblikk i ulike menneske typar og ein god del innsikt i psykologiske prosessar.

Betydning for meg: Ga meg bevisstheit om korleis yrkeslivet fungerte og korleis mennesket opptrer ulikt i ulike situasjonar.

Stad Nr. 6 - Klokkargarden

Fritida blei brukt i dette området. Ulike former for aktivitet.

Betydning for meg: Betyr kameratskap, samhald og utvikling av kreative tider.

Stad Nr. 7 - Badevika

Vibrasjonar gjennom livet fram til no.

Betydning for meg: Sommar- alltid varme og lys. Bading. Sommarforelskingar.

Stad Nr. 8 - Tross

Heim i voksen alder. Liv saman med kone og barn. Saman i generasjonsbostad med foreldre.

Betydning for meg: Arbeidstaden til far, trygg og stabil. Lukten av furu som tørkar. Arbeid som somrane. No min bustad.

Stad Nr. 9 - Folkebadet/ Barndomsheimen

Barndomen i tettstaden Dale.

Betydning for meg: Barndomen. Tett med leikekamerater. Lange lyse kveldar. Vinterleik rett utfor døra.

Stad Nr. 10 - Sentrum/ "Best Corner"

I Sentrum er Firda Billag, Coop og Bakeriet. Her er eg ofte, butikken (handle på coop.) Bakeriet (treffe folk for ein prat.)

Betydning for meg: Sentrum. Reise- busstasjon. Møteplass for folk. Sosialt - bakeriet.

Stad Nr. 11 - FUS/ Vevang

Arbeidsplassen min dei siste 20 år. Eg var elev her på realskulen.

Betydning for meg: Arbeidsplass. Ungdom i Fjaler møtest på Fjaler Ungdomsskule.(FUS.)
Skule- Eg gjekk sjølv på realskule her.

Stad Nr. 12 - Ungdomshuset/ Trudvang

Lokale for kultur, dans og kino. Sosialt.

Betydning for meg: Sosialt- møtestad. Kultur - revy, teater, musikk, kino og fest.
Torsdagsdansen- kultur med dans og tradisjon. Møter andre kulturar (UWC.)

Stad Nr. 13 - Dale Skofabrikk

Har vore ein god arbeidsplass for meg i over 40 år.

Stad Nr. 14 - Dale Kyrkje

Døpt, konfirmert og gift.

Stad Nr. 15 - Fjaler ungdomsskule

Ein god skule med eit godt miljø.

Stad Nr. 16 - Trudvang

Teaterframsyningar, deltaking i teater/ skjetsjar. Dansefestar. Vore med i styret; opplæring i organisering. Dugnad. Foreldra mine møttest her.....

Betydning for meg: Sosialt samvær. Mange gode kjensler i møte mellom menneske. Den gode kjensla av å kunne meistre dans, sceneopptreden.m.m.

Stad Nr. 17 - Lokalet / Gamle Kommunehuset

Mange øvingar med skulemusikken og musikk- korpset. Gjekk forbi på veg til og frå skulen.

Betydning for meg: Det sosiale samværet. Musikalske opplevningar, få lære å spele. Spesielt hus, som er fint å sjå; dei to steintrappene t.d.

Stad Nr. 18 - Matbua/ R og J Haugen.

To av onklane mine dreiv forettning her. Dei budde her med sine familiar og.

Betydning for meg: Tenkjer på den middagpølsesnabben eg alltid fekk av onkel Jan kvar gong eg kom inn på butikken. Mange gode historier frå butikken. Vil alltid hugse den gode låtten til onkel Jan.

Stad Nr. 19 - Vevang

Her budde eg heile barne- og delar av ungdomstida. Levde store deler av året med "50 sysken" - elevane på pensjonatskulen som foreldra mine dreiv.

Betydning for meg: Glede. Takksemd. Ei varande kjelde for barndomsminne - med nære vener i ein trygg oppvokster.

Stad Nr. 20 - Klokkargarden

Her budde besteforeldra mine og syskenborna mine. Her var "reviret" og nærområdet mitt i heile barndomen. Leika, klatra i trea, hoppa i høyet, gjekk i floren i same miljøet som Jakob Sande hadde gjort ein generasjon tidlegare.

Betydning for meg: Røter. Slektskjensle. Seinare ein nærarenda for å kunne formidle mitt møte med Jakob Sande si diktar-verd.

Stad Nr. 21 - Dale kyrkje-gard

Her går eg mellom alle mine kjære som er døde. Men også mellom dei som utgjer heile vår nære og viktige historie og røter.

Betydning for meg: Ærefrykt. Ettertanke. Takksemd. Sorg og lengt.

Stad Nr. 22 -

Stad Nr. 23 -

Stad Nr. 24 -

Stad Nr. 25 - Handelsstaua

Her var butikk i tidlegare tider. A.J. Dale hadde butikk. Han var gift med Agnes som var frå Stav. Ho var kjend for å kunne ekspediere fleire kundar på same tid. Her fekk dei alle slags varer og hadde dei ikkje fekk dei sendt dei med båten til neste dag. Her var damsskipsekspedisjon og eg har tatt båten herifrå om sundagskvelden og var i Bergen neste morgon. Seinare kom Dale spesialvarer og det var ein viktig plass for bøndene. Dei fekk diesel, kraftfor og gjødsel her.

Betydning for meg: Ein fekk det ein hadde bruk for.

Stad Nr. 26 - Fjalerhuset

Fjalerhuset kom opp i 1980. Det var i konkurranse med Flekke Skule. Eg har opplevd mange møte der i løpet av desse 30 åra.

Betydning for meg: Idedugnad - Avgjersler.

Stad Nr. 27 - Kyrkja

Som vald til å vere med i kyrkjelege organ har eg godt forhold til kyrkja. Medhjelpar i mange år. Konfirmert der og seinare vore med i mange gravferder. Sunge i kyrkjekoret og gode opplevingar.

Betydning for meg: Oppleving

Stad Nr. 28 - Gamle "Dalstunet"

Denne staden besto av to bakeri, telegrafstasjon og bokbinderi, samvirkelag og el butikk (Dalsbua) og to kolonialbutikkar.

Betyding for meg: Viktig omgjevnader i barn- og ungdomstida.
 
© Transplant 2010