Tuesday, July 13, 2010

Stad Nr. 28 - Gamle "Dalstunet"

Denne staden besto av to bakeri, telegrafstasjon og bokbinderi, samvirkelag og el butikk (Dalsbua) og to kolonialbutikkar.

Betyding for meg: Viktig omgjevnader i barn- og ungdomstida.

1 comment:

  1. Dalsbua. Ein stad der unge entusiastar ville samlast og selgje eigne produkt. I 1977 starta vi opp, med snekring og maling først, og så opna vi! Det var ein draum som gjekk i oppfylling. Drifta var tufta på felles innsats. Men det var litt tregt å få dalingane i foreldregenerasjonen innom dørene, sjølv om vi lokka med kaffi og kaker. Det vart sagt at vi var kommunistar. I alle fall noko for oss sjølve.
    Dalsbua har vore liv laga og vi held framleis på. Framleis stolte.

    ReplyDelete

 
© Transplant 2010