Tuesday, July 13, 2010

Stad Nr. 5 - Kristofferbua

Far min sin arbeidsplass og min første arbeidsplass. Ga meg innblikk i ulike menneske typar og ein god del innsikt i psykologiske prosessar.

Betydning for meg: Ga meg bevisstheit om korleis yrkeslivet fungerte og korleis mennesket opptrer ulikt i ulike situasjonar.

No comments:

Post a Comment

 
© Transplant 2010